Hur konverterar jag objekt till array i PHP?

Denna artikel kommer att presentera dig för ett enkelt men ändå viktigt ämne som är hur man konverterar Object till Array i PHP med praktisk demonstration.

En enskild förekomst av datastrukturen som definieras av en klass är ett objekt. Vi namnger också objekt som instanser. Generellt definierar vi en klass en gång och gör sedan många objekt som tillhör den. En av datastrukturerna som lagrar en eller flera liknande värden i ett enda namn är en matris men associerande matris i PHP är något annorlunda än en enkel array. Associerande matriser används vanligtvis för att lagra nyckel-värdepar. I den här artikeln kommer vi att lära oss 'Hur konverterar jag objekt till array i PHP?'

Följande tips kommer att behandlas i den här artikeln,Så låt oss komma igång då

Hur konverterar jag objekt till array i PHP?

Skriv Casting-objekt i en matris

använd python i visual studio

För att använda en datatypsvariabel i olika datatyper kan vi använda typprognoser som helt enkelt är den uttryckliga omvandlingen av en datatyp. Genom att använda typecasting-regler som stöds i PHP,

det kommer att konvertera ett PHP-objekt till en matris.

Syntax: $ Array_var = (array) $ Obj

Nedanstående exempel visar hur typecasting-objekt fungerar till en array i PHP

item1 = $ food1 $ this-> item2 = $ food2 $ this-> item3 = $ food3}} // Skapa objekt för klass (hotell) $ food = nytt hotell ('biriyani', 'burger', 'pizza') eko 'Före konvertering:' eko ' 
'var_dump ($ food) echo'
'// Coverting object to an array $ foodArray = (array) $ food echo' Efter konvertering: 'var_dump ($ foodArray)?>

Fortsätter med den här artikeln på hmåste du konvertera Object till Array In PHP?

Använda Json Decode & Json Encode

JSON-kodad sträng accepteras av json_decode-funktionen och konverterar den till en PHP-variabel och å andra sidan returneras JSON-kodad sträng för ett visst värde av json_encode

Syntax: $ Array_var = json_decode (json_encode ($ obj), sant)

Nedanstående exempel visar konverteringen av objekt till array i PHP med json_decode & json_encode.

i python används __init__-metoden i en klass för att
var1 = $ bill $ this-> var2 = $ food}} // Skapa objekt $ food = nytt hotell (500, 'biriyani') echo 'Före konvertering:' echo ' 
'var_dump ($ food) echo'
'// Konvertera objekt till associativ array $ foodArray = json_decode (json_encode ($ food), true) echo' Efter konvertering: 'var_dump ($ foodArray)?>

Detta leder oss till slutet av den här artikeln om hur man konverterar objekt till array i PHP .

Om du tyckte att den här PHP-artikeln var relevant, kolla in av Edureka, ett pålitligt online-lärande företag med ett nätverk av mer än 250 000 nöjda elever spridda över hela världen.

Har du en fråga till oss? Vänligen nämna det i kommentarsektionen i artikeln ”Hur man konverterar objekt till array i PHP” så återkommer jag till dig.