Projektledning Och Metoder

8 skäl att lära sig PMI-ACP

Graden av genomförande av Agile och växande popularitet ger dig skäl till varför du bör lära dig PMI-ACP. Här är fler skäl som validerar ditt beslut att välja det.

Vad är projektupphandlingshantering och hur man utför det?

Den här artikeln om Project Procurement Management berättar om ett av de 10 kunskapsområdena för Project Management Framework. Det belyser också de olika processerna, ingångarna, verktygen och resultaten som är involverade i detta kunskapsområde.

Lär dig hur man utför en effektiv projektintressenthantering

Den här artikeln om Project Stakeholder Management berättar om ett av de 10 kunskapsområdena i Project Management Framework. Det kommer också att informera dig om de olika processerna, ingångarna och resultaten som är involverade i detta kunskapsområde.

Vad är sprintplaner i Scrum?

Den här Edureka-bloggen på 'Sprint plans' guidar dig genom processen för sprintplanering steg för steg och belyser dess processer, deltagare, fördelar och nackdelar.

Allt du behöver veta om SCRUM

Den här bloggen om 'Scrum Methodology' ger dig en skarp introduktion till Scrum. Den visar en översikt över de metoder och metoder som gör detta till en effektiv, smidig ram.

Scrum vs Agile: Vad är skillnaden?

Den här artikeln 'Scrum vs Agile' hjälper dig att förstå de viktigaste skillnaderna mellan termerna Agile och Scrumare som ofta används interchageably.

SAFe Fundamentals: Vad är SAFe?

Denna blogg om 'vad är SAFe' talar om ramverket som ger vägledning om de fem kärnkompetenser som hjälper en organisation att bli en Lean-Agile.