Big Data

Hur man kör bikupeskript?

Det här är en handledning om hur man kör Hive-skript. Att köra detta skript minskar tiden och ansträngningen vi lägger på att skriva och utföra varje kommando manuellt.

Map Side Join Vs. Ansluta sig

Det här inlägget diskuterar Hadoop Map-sida-anslutning Vs. Ansluta sig. Lär dig också vad som är kartreducering, kopplingstabell, kopplingssida, fördelar med att använda kartkortssammanträde i Hive

Hjälpsamma Hadoop Shell-kommandon

Den här bloggen beskriver alla användbara Hadoop Shell-kommandon. Tillsammans med Hadoop Shell-kommandon har den också skärmdumpar för att göra lärandet enkelt. Läs vidare!

Insikt i HBase-arkitektur

Det här inlägget diskuterar HBase & insikter om HBase Architecture. Den diskuterar också Hbase-komponenter som Master, Region Server och Zoo Keeper och hur man använder dem.

Apache Hive Installation på Ubuntu

I den här bloggen kommer vi att lära oss om Apache Hive-installation på Ubuntu & koncept kring Hadoop Hive, Hive sql, Hive-databas, Hive-server och Hive-installation.

Exempel på HBase POC

Det här inlägget diskuterar ett exempel på Proof of Concept för HBase. Du kan hitta en tydlig förklaring av konceptet för att förbättra din förståelse för HBase.

Användningsfall för Apache Storm

Apache Storm är populär på grund av funktionerna i realtid och har implementerats av just den anledningen. Här är några Apache Storm-användningsfall.

Hur blir jag Hadoop-administratör?

Det finns ett akut behov av Hadoop-administratörer, eftersom organisationer snabbt använder Hadoop och alla kluster som är större än 20-30 noder kräver en heltidsadministratör.