Vad är SQL-operatörer och hur fungerar de?

Den här artikeln är en omfattande guide om de bästa SQL-operatörerna som du kan använda i frågor för att hämta, hantera och komma åt data i databasen.

När vi hanterar data i databaser tenderar vi ofta att utföra olika typer av åtgärder för att manipulera och hämta data. SQL är basen för databashanteringssystem, erbjuder olika operatörer att utföra sådana operationer. I den här artikeln om SQL-operatörer kommer jag att diskutera de olika operatorerna som används i SQL, i följande ordning:

SQL-SQL-operatörer-Edureka

    1. Aritmetiska operatörer
    2. Jämförelseoperatörer
    3. Logiska operatörer

Vad är SQL-operatörer?

SQL-operatörer är reserverade nyckelord som används i WHERE-klausulen om a för att utföra aritmetiska, logiska och jämförande operationer. Operatörer fungerar som sammankopplingar i SQL-uttalanden för att uppfylla flera villkor i ett uttalande.

Eftersom det finns olika typer av operatörer i SQL, låt oss förstå detsamma i nästa avsnitt i denna artikel om SQL-operatörer.hur man ställer in klassstig i java

Typer av SQL-operatörer

Aritmetiska operatörer

Dessa operatörer används för att utföra operationer som addition, multiplikation, subtraktion etc.

Operatör Drift Beskrivning
+TilläggLägg till värden på båda sidor om operatören
-SubtraktionAnvänds för att subtrahera det högra sidovärdet från det vänstra sidovärdet
*MultiplikationMultiplerar de värden som finns på varje sida av operatören
/DivisionDelar vänstervärde med högervärde
%ModulusDelar upp vänstervärde med högra värde och returnerar återstoden

Exempel:

VÄLJ 40 + 20 VÄLJ 40 - 20 VÄLJ 40 * 20 VÄLJ 40/20 VÄLJ 40% 20

Produktion:

60 20 800 2 0

Tja, det handlade om de aritmetiska operatörerna som finns tillgängliga i SQL. Nästa i den här artikeln om SQL-operatörer, låt oss förstå de tillgängliga jämförelseoperatörerna.Jämförelseoperatörer

Dessa operatörer används för att utföra operationer som är lika med, större än, mindre än etc.

Operatör Drift Beskrivning
=Lika medAnvänds för att kontrollera om värdena för båda operanderna är lika eller inte. Om de är lika, returnerar det SANT.
>Större änReturnerar SANT om värdet för vänster operand är större än höger operand.
<Mindre änKontrollerar om värdet för vänster operand är mindre än höger operand, om ja returnerar SANT.
> =Större än eller lika medAnvänds för att kontrollera om vänster operand är större än eller lika med höger operand och returnerar SANT om villkoret är sant.
<=Mindre än eller lika medReturnerar SANT om vänster operand är mindre än eller lika med höger operand.
eller! =Inte lika medAnvänds för att kontrollera om operandens värden är lika eller inte. Om de inte är lika då returnerar det SANT.
!>Inte större änKontrollerar om vänster operand inte är större än höger operand, om ja returnerar SANN.
!<Inte mindre änReturnerar SANT om den vänstra operanden inte är mindre än den högra operanden.

Exempel:

För din bättre förståelse kommer jag att överväga följande tabell för att utföra olika operationer.

Studentlegitimation Förnamn Efternamn Ålder
ettAtulMishra2. 3
2PriyaKapoortjugoett
3RohanSinghaniatjugoett
4AkankshaJaintjugo
5VaibhavGupta25

Exempel [Använd lika med]:

VÄLJ * FRÅN studenter VAR Ålder = 20

Produktion:

Studentlegitimation Förnamn Efternamn Ålder
4AkankshaJaintjugo

Exempel [Använd mer än]:

VÄLJ * FRÅN elever VAR Ålder> 23

Produktion:

Studentlegitimation Förnamn Efternamn Ålder
5VaibhavGupta25

Exempel [Använd mindre än eller lika med]:

VÄLJ * FRÅN elever VAR Ålder<= 21 

Produktion:

Studentlegitimation Förnamn Efternamn Ålder
2PriyaKapoortjugoett
3RohanSinghaniatjugoett
4AkankshaJaintjugo

Exempel [Ej lika med]:

VÄLJ * FRÅN elever VAR Ålder> 25

Produktion:

Studentlegitimation Förnamn Efternamn Ålder
ettAtulMishra2. 3
2PriyaKapoortjugoett
3RohanSinghaniatjugoett
4AkankshaJaintjugo

Det var få exempel på jämförelseoperatörer. Gå vidare i den här artikeln om SQL-operatörer, låt oss förstå de olika tillgängliga logiska operatörerna.

Logiska operatörer

De logiska operatörerna används för att utföra operationer som ALLA, ALLA, INTE, MELLAN etc.

Operatör Beskrivning
ALLTAnvänds för att jämföra ett specifikt värde med alla andra värden i en uppsättning
NÅGRAJämför ett specifikt värde med något av de värden som finns i en uppsättning.
IAnvänds för att jämföra ett specifikt värde med de bokstavliga värdena som nämns.
MELLANSöker efter värden inom nämnda intervall.
OCHTillåter användaren att nämna flera villkor i en WHERE-klausul.
ELLERKombinerar flera villkor i en WHERE-klausul.
INTEEn negatörsoperatör, används för att vända den logiska operatörens produktion.
EXISTERARAnvänds för att söka efter radens närvaro i tabellen.
TYCKA OM Jämför ett mönster med jokerteckenoperatörer.
VISSALiknar NÅGON operatör, och används jämför ett specifikt värde med några av de värden som finns i en uppsättning.

Exempel:

Jag kommer att överväga tabellen Students ovan, för att utföra några av operationerna.

java ändra dubbel till int

Exempel [ANY]

VÄLJ * FRÅN Studenter VAR Ålder> NÅGON (VÄLJ Ålder FRÅN Studenter VAR Ålder> 21)

Produktion:

Studentlegitimation Förnamn Efternamn Ålder
ettAtulMishra2. 3
5VaibhavGupta25

Exempel [MELLAN & OCH]

VÄLJ * FRÅN studenter VAR Ålder MELLAN 22 OCH 25

Produktion:

Studentlegitimation Förnamn Efternamn Ålder
ettAtulMishra2. 3

Exempel [IN]

VÄLJ * FRÅN studenter VAR Ålder IN ('23 ',' 20 ')

Produktion:

Studentlegitimation Förnamn Efternamn Ålder
ettAtulMishra2. 3
4AkankshaJaintjugo

I den här artikeln har jag bara förklarat några få exempel. Jag skulle säga, gå framåt och öva några fler exempel på de olika typerna av operatörer för att få bra praxis för att skriva SQL-frågor.

Om du vill lära dig mer om MySQL och lära känna denna open source-relationsdatabas och kolla in vår som kommer med instruktörsledad live-utbildning och verklig projektupplevelse. Denna utbildning hjälper dig att förstå MySQL på djupet och hjälper dig att behärska ämnet.

Har du en fråga till oss? Vänligen nämna det i kommentarsektionen i den här artikeln om “SQL-operatörer” så återkommer jag till dig.