Vad är skillnaden mellan HTML och XML?

XML och HTML är de markeringsspråk som definierats för olika syften och har flera skillnader. Ta reda på skillnaden mellan HTML och XML i den här bloggen.

XML och är de markeringsspråk som definierats för olika syften och har flera skillnader. HTML utformades för att underlätta överföringen av webbaserade dokument. Medan XML utvecklades för att tillhandahålla interoperabilitet med HTML och underlätta implementeringen. I den här artikeln kommer vi att diskutera Skillnad mellan HTML och XML i följande sekvens:

Vad är HTML?

HTML (HyperText Markup Language) används för att skapa webbsidor och webbapplikationer. denär ett dataspråk som används för att tillämpa layout- och formateringskonventioner på ett textdokument.Markeringsspråk gör texten mer interaktiv och dynamisk . Det kan förvandla text till bilder, tabeller, länkar etc.

html - skillnad mellan html och xml - edureka

Du kan skapa din egen statiska sida med HTML. Den används för att visa data och inte för att transportera data. Hypertext definierar länken mellan webbsidorna. Ett markeringsspråk används för att definiera textdokumentet i taggen som definierar strukturen på webbsidor.Exempel:

Välkommen till Edureka

HTML vs XML

Nu ska vi gå vidare och se hur XML fungerar.Vad är XML?

XML (eXtensible Markup Language) används också för att skapa webbsidor och . Men det är ett dynamiskt språk som används för att transportera data och inte för att visa data. XML: s designmål fokuserar på enkelhet, allmänt och användbarhet över Internet.

Det är ett textdataformat med starkt stöd via Unicode för olika mänskliga språk. Utformningen av XML fokuserar vanligtvis på dokument. Men språket används ofta för representation av godtyckliga datastrukturer som de som används i webbtjänster.

Exempel:

eLearning Edureka 112340

Låt oss nu prata om några av fördelarna med HTML och XML.

Fördelar med HTML

HTML hjälper dig att bygga strukturen på en webbplats. Det finns många fler fördelar som:

  • Webbläsargränssnitt för HTML-dokument är enkla att bygga.
  • Det fungerar också för orelaterade system.
  • HTML är lätt att förstå och har en mycket enkel syntax.
  • Du kan använda olika taggar för att skapa din webbsida.
  • Det låter dig använda olika färger, objekt och layouter.

Fördelar med XML

Några av fördelarna med XML inkluderar:

  • Det gör att dokument kan transporteras över system och applikationer.
  • Du kan också snabbt utbyta data mellan olika plattformar.
  • XML skiljer data från HTML.
  • Det förenklar plattformsförändringsprocessen.

Skillnad mellan HTML och XML

Det finns olika parametrar för att jämföra skillnaden mellan HTML och XML. Låt oss ta en titt på listan över parametrar och skilja mellan de två språken:

Parameter html XML

Språktyp

HTML är skiftlägeskänsligt, fördefinierat markeringsspråk.

XML är ett skiftlägeskänsligt ramverk för markeringsspråk.

Ändamål

pivot och unpivot i sql

Den används för presentation av data.

Den används för att överföra data.

Objektstöd

HTML erbjuder stöd för inbyggt objekt.

Objekt uttrycks av konventioner med hjälp av attribut och element.

Namnområden

HTML stöder inte namnområden. Namngivningskollisioner undviks genom att använda ett prefix i ett objektmedlems namn eller genom att häcka objekt.

XML stöder namnområden som hjälper dig att ta bort risken för namnkollisioner medan du kombinerar med andra dokument.

Inlärningskurva

Det är en enkel teknikstack som är bekant för utvecklare.

Jämförelsevis som du behöver för att lära dig XPath, XML Schema, DOM, etc.

Tolkning i JavaScript

Du behöver inte en extra applikationskod för att analysera text.

Du behöver en XML DOM-implementering och applikationskod för att mappa tillbaka texten till JavaScript-objekt.

Null support

Det erkänner naturligt nollvärdet.

Du måste använda xsi: nil på element i ett XML-instansdokument.

Det här är några av parametrarna som hjälper dig att förstå skillnaden mellan HTML och XML. Med detta har vi kommit till slutet av vår artikel.

Kolla in vår som kommer med instruktörsledad liveutbildning och verklig projektupplevelse. Denna utbildning gör dig skicklig för att arbeta med back-end och front-end webbteknik. Det inkluderar utbildning om webbutveckling, jQuery, Angular, NodeJS, ExpressJS och MongoDB.

Har du en fråga till oss? Vänligen nämna det i kommentarsektionen i 'Skillnaden mellan HTML och XML' -bloggen så kommer vi tillbaka till dig.